Hướng dẫn cài đặt FShare Tool cho Linux

 1. Ubuntu/Debian:
  1. Mở một terminal dùng để gõ lệnh cài đặt
  2. Thêm kho phần mềm FShare Tool:
  3. Chọn phiên bản Ubuntu/Debian của bạn:
  4. Import key để chứng thực kho phần mềm FShare Tool:
  5. Gõ lệnh sau để import key:
   wget -q http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fsharetool/fsharetool.asc -O- | sudo apt-key add -
  6. Cài đặt:
  7. Gõ lệnh sau để cài đặt:
   sudo apt-get update && sudo apt-get install fsharetool
 2. Các phiên bản Linux khác: